کتاب مجموعه مقالات همایش مشهد

این کتاب شامل مجموعه مقالات همایش مشهد بوده و حاوی 16 مقاله می باشد.کتاب مجموعه مقالات همایش مشهد

این کتاب با همکاری بنیاد پژوهش ها اسلامی آستان قدس رضوی به چاپ رسید.

You have no rights to post comments

جهت ثبت نام در کارگاه اسلام و حقوق بشردوستانه با موضوع محیط زیست، آب، اجساد و مفقودین

فیلدهای مقابل را تکمیل و کلید ثبت نام را انتخاب نمایید