مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه

نام کتاب:

مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه

فهرست کتاب

سخنرانی های مراسم افتتاحیه

محور اول: مبانی نظری حقوق بشردوستانه و مقایسه آن با حقوق بشر و حقوق توسل به زور

محوردوم:اصول و قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در اسلام

محور سوم:حقوق قربانیان درگیری های مسلحانه در اسلام و راههای حمایت از آنها

محور چهارم: چالش های جدید و حقوق بشردوستانه

سخنرانی های مراسم اختتامیه

شناسنامه کتاب:

مؤلفین : گروه نویسندگان

 

شمارگان: 1000

چاپ: میزان

You have no rights to post comments

جهت ثبت نام در کارگاه اسلام و حقوق بشردوستانه با موضوع محیط زیست، آب، اجساد و مفقودین

فیلدهای مقابل را تکمیل و کلید ثبت نام را انتخاب نمایید