حمایت از محیط زیست ،اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه

نام کتاب:

 حمایت از محیط زیست ،اموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه

 از مجموعه کتابهای :

  بررسی تحقیقی حقوق بشردوستانه در منابع اسلامی و اسناد بین المللی (جلد دوم)

 نویسندگان :

 عبدالرضا لطفی ـ نادر اخگری بناب ـ محمدرضا فقهی

 با مقدمه دکتر مصطفی محقق داماد

  چاپ و صحافی : نگارش، چاپ اول – بهار 1389

 شابک : 0-55-8214-964-978

 مقدمه :

 وقوع جنگ اگر چه بیش از هرچیز امنیت جانی انسان ها را به طور مستقیم تهدید می کند، لکن این تنها گروه های انسانی نیستند که قربانی جنگ می شوند، بلکه عناصر و موضوعات دیگری از جمله محیط زیست ،اموال و اماکن طرفین مخاصمه که نقشی حیاتی و سرنوشت ساز برای انسانها دارند، خواسته یا ناخواسته ، متحمل خسارات ناشی از جنگ خواند بود. به طوری که بررسی وضعیت مخاصمات نشان می دهد که وقوع جنگ ملازم و در ارتباط مستقیم با تخریب محیط زیست ، اموال و اماکن می باشد ، چرا که آتش جنگ به ناچار در محیط زیست شعله ور می شود و اموال و اماکن نیز از اولین اهداف تخریبی جنگ محسوب می شوند. بنابراین وقوع جنگ معمولاً با خسارت بر محیط زیست ،اموال و اماکن طرف های مخاصمه همراه است.

You have no rights to post comments

جهت ثبت نام در کارگاه اسلام و حقوق بشردوستانه با موضوع محیط زیست، آب، اجساد و مفقودین

فیلدهای مقابل را تکمیل و کلید ثبت نام را انتخاب نمایید