سایر اطلاعات:

 آدرس:
قم - خیابان صفاییه - کوچه 39 - کوچه اول - سمت چپ - پلاک 6 - ساختمان صلح

تلفن: 37737772-25-98+

فکس: 37830599-25-98+

ارسال ایمیل

جهت ثبت نام در کارگاه اسلام و حقوق بشردوستانه با موضوع محیط زیست، آب، اجساد و مفقودین

فیلدهای مقابل را تکمیل و کلید ثبت نام را انتخاب نمایید