خانه / ۱۳۹۸ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۸

درسی از کرونا

درسی از کرونا کرونا به ما آموخت هنوز هستند کسانی که در خط مقدم مبارزه با امکانات حداقلی و با جان بر کفی فداکاری میکنند و بدون اینکه دیده شوند مشغول جهادند کرونا به ما آموخت هنوز هستند کسانی از نسل سلیمانی ، همت ، باکری ، چمران و زین …

ادامه نوشته »