اسلام و حقوق بشردوستانه

اسلام و حقوق بشردوستانه
آذر 2, 1400
168 بازدید

اسلام و حقوق بشردوستانه مجموعه مصاحبه ها دبیرخانه ی همایش اسلام و حقوق بشردوستانه ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی تهیه و تدوین: دبیرخانه ی همایش اسلام و حقوق بشردوستانه لیتوگرافی و چاپ: باقری چاپ اول: زمستان ۱۳۸۶ شمارگان : ۲۰۰۰ مقدمه: جنگ و درگیری نظامی ، واقعیتی تلخ است که […]

اسلام و حقوق بشردوستانه

مجموعه مصاحبه ها

دبیرخانه ی همایش اسلام و حقوق بشردوستانه

ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی

تهیه و تدوین: دبیرخانه ی همایش اسلام و حقوق بشردوستانه

لیتوگرافی و چاپ: باقری

چاپ اول: زمستان ۱۳۸۶

شمارگان : ۲۰۰۰

مقدمه:

جنگ و درگیری نظامی ، واقعیتی تلخ است که ماهیت و طبیعت آن غالباً و حداقل در یکی از طرفین تخاصم ریشه در حس زیاده خواهی انسان داشته و خود معلول عدم انقیاد آدمی در برابر حق و عدالت است.

در دوران معاصر این حقیقت دردناک با مسائل دیگری نظیر پیشرفت های تکنولوژی در عرصه فن آوری ادوات جنگی و نیز توسعه طلبی قدرتهای بزرگ و یا کشورهای تجاوز طلب و نیز در قالب کوچکتر آن ، گروههای خشونت جو، قرین گشته و این همه جامعه جهانی را بر آن داشته تا مقررات بین المللی جهت حمایت از قربانیان جنگ را ایجاد کرده و به دنبال آن در سده اخیر کنوانسیون ها و پروتکل های فراوانی با نام حقوق بشردوستانه پا به عرصه وجود نهاد به آن امید که شاید بتوان به این وسیله از وقایع و جنایات دردناکی که در آینده به کمین نشسته بود پیشگیری کرد.

برچسب ها اسلام و حقوق بشردوستانهکتاب اسلام و حقوق بشردوستانه