اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه

اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه
آذر 2, 1400
73 بازدید

نام کتاب: اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه از مجموعه کتابهای : بررسی تحقیقی حقوق بشردوستانه در منابع اسلامی و اسناد بین المللی (جلد اول) نویسندگان : عبدالرضا لطفی – نادر اخگری بناب – محمد رضا فقهی نوبت چاپ : اول – زمستان ۸۸ شابک : ۹-۵۲-۸۲۱۴-۹۶۴-۹۷۸ مقدمه: بی تردید عناصر مورد حمایت در جنگ […]

نام کتاب:

اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه

از مجموعه کتابهای :

بررسی تحقیقی حقوق بشردوستانه در منابع اسلامی و اسناد بین المللی (جلد اول)

نویسندگان :

عبدالرضا لطفی – نادر اخگری بناب – محمد رضا فقهی

نوبت چاپ : اول – زمستان ۸۸

شابک : ۹-۵۲-۸۲۱۴-۹۶۴-۹۷۸

مقدمه:

بی تردید عناصر مورد حمایت در جنگ از مهمترین محورهای حقوق بشردوستانه می باشد که بصورت گسترده در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه و در منابع اسلامی بویژه فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این میان اشخاص و افراد انسانی در برخورداری از این حمایت ها از جایگاه خاصی برخوردارند بطوری که بررسی اسناد و منابع نشان می دهد حتی محدودیتهای در نظر گرفته شده چه در مورد تسلیحات جنگی وچه در مورد شیوه های جنگی و دیگر موضوعات مرتبط با حقوق بشردوستانه با عنایت به شخصیت و مقام انسانی بوده است. پرواضح است که هدف اصلی از ایجاد محدودیت در ساخت و بکارگیری تسلیحات جنگی و یا ممانعت از بکارگیری شیوه های غیر انسانی در جنگ حمایت از افراد انسانی است کهدر فرایند وضعیت جنگی بیشترین صدمات و تلفات را متحمل می شوند لذا هرچند حمایت از اموال و اشیاء غیر نظامی مهم و ارزشمند است اما مسأله بسیار مهمتر حمایت از خود بشر است. از این روست که حتی مکانهایی که برای بقاء انسانها ضروریند مصون از حمله می باشند.

برچسب ها اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللیاشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانهاموال و اماکن در مخاصمات مسلحانه