مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه

مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه
آذر 2, 1400
79 بازدید

نام کتاب: مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه فهرست کتاب سخنرانی های مراسم افتتاحیه محور اول: مبانی نظری حقوق بشردوستانه و مقایسه آن با حقوق بشر و حقوق توسل به زور محوردوم:اصول و قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در اسلام محور سوم:حقوق قربانیان درگیری های مسلحانه در اسلام و راههای حمایت از آنها […]

نام کتاب:

مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه

فهرست کتاب

سخنرانی های مراسم افتتاحیه

محور اول: مبانی نظری حقوق بشردوستانه و مقایسه آن با حقوق بشر و حقوق توسل به زور

محوردوم:اصول و قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در اسلام

محور سوم:حقوق قربانیان درگیری های مسلحانه در اسلام و راههای حمایت از آنها

محور چهارم: چالش های جدید و حقوق بشردوستانه

سخنرانی های مراسم اختتامیه

شناسنامه کتاب:

مؤلفین : گروه نویسندگان

شمارگان: ۱۰۰۰

برچسب ها مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانهمقالات همایش اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه