کتاب دانشنامه اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه

کتاب دانشنامه اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه
آذر 2, 1400
67 بازدید

کتاب دانشنامه اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه در بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط مرکز مطالعات به چاپ رسید

این کتاب مشتمل بر ۱۸۱ عنوان فقهی و حقوقی در بحث حقوق بشردوستانه است که برای اولین بار به چاپ رسید

شایان ذکر است که کتاب دانشنامه به سفارش مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه توسط بنیاد حقوقی میزان با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه چاپ و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت.

کتاب دانشنامه اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه در بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط مرکز مطالعات به چاپ رسید

این کتاب مشتمل بر ۱۸۱ عنوان فقهی و حقوقی در بحث حقوق بشردوستانه است که برای اولین بار به چاپ رسید

شایان ذکر است که کتاب دانشنامه به سفارش مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه توسط بنیاد حقوقی میزان با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه چاپ و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت.

برچسب ها اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللیحقوق بشرحقوق بشردوستانهحقوق بشردوستانه بین المللیکتاب دانشنامه اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه