خانه / بایگانی برچسب: آشنایی با حقوق بشردوستانه بین المللی

بایگانی برچسب: آشنایی با حقوق بشردوستانه بین المللی

آشنایی با حقوق بشردوستانه بین المللی

حقوق بشردوستانه چيست؟ حقوق بشردوستانه مجموعه اي از قواعد بين المللي قراردادي يا عرفي است كه مشخصاً ناظر به مشكلات بشردوستانه اي است كه از مخاصمات مسلحانه بين المللي يا غيربين المللي ناشي شده اند . اين قواعد به دلايل بشردوستانه حق طرفين مخاصمه را در انتخاب و استفاده از …

ادامه نوشته »